Zber odpadu, služby v odpadovom hospodárstve

Na stiahnutie

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti PolyStar, s.r.o. platné od 01.04.2023 (heslo je v rámcovej zmluve)  Stiahni 309Kb...
Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti PolyStar, s.r.o. pre nákup na diaľku platné od 01.09.2020  Stiahni 249Kb...
Reklamačný poriadok spoločnosti PolyStar, s.r.o. platný od 01.09.2020  Stiahni 183Kb...
Ochrana osobných údajov spoločnosti PolyStar, s.r.o.  Stiahni 188Kb...
Cenník spoločnosti PolyStar, s.r.o. pre nebezpečný alebo ostatný odpad platný od 01.04.2023 (heslo je v rámcovej zmluve)  Stiahni 291Kb...
Prepravný poriadok dopravcu v cestnej nákladnej doprave  Stiahni 423Kb...

Povolenia, súhlasy a potvrdenia:

Registrácia  Stiahni 284Kb...
Súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti  Stiahni 229Kb...
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov vrátane jeho zmien  Stiahni 9,35Mb...
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov 18 01 07  Stiahni 233Kb...
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov lisovaním  Stiahni 480Kb...
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov  Stiahni 236Kb...
Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov 18 01 07  Stiahni 224Kb...
Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov lisovaním  Stiahni 463Kb...
Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov  Stiahni 225Kb...

ISO certifikáty: 

Systém manažérstva kvality EN ISO 9001: 2015  Stiahni 403 Kb...
Systém environmentálneho manažérstva EN ISO 14001: 2015  Stiahni 403 Kb...
Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ISO 45001: 2018  Stiahni 370 Kb...

 

Všetky práva vyhradené © 2024