Cementy - seT PP

Vlastnosti

Samoleptací, samofixačný živicový cement. setPP je fluorid uvoľňujúci, duálne tuhnúci cement v striekačke, vytvorený na cementovanie nepriamych dostavieb s keramikou, kovom alebo kompozitom, inleje, onleje, korunky, mostíky, piliere, skrutky a fazety.

Indikácie

Keramika, metalové alebo kompozitný inleje, onleje, korunky, mostíky, piliere, skrutky a fazety.

Kontraindikácie

Produkt môže u niektorých pacientov vyvolať podráždenie kože. V takýchto prípadoch prerušte ošetrenie a vyhľadajte lekársku pomoc.

 

Návod na použitie

Príprava zuba:

 1. Vyberte správny farebný odtieň sEt PP.
 2. Odstráňte dočasnú výplň a preparované miesto očistite od všetkých zvyškov cementov. (Pozn.: pre umiestnenie provizória má byť použitý iba cement bez obsahu eugenolu).
 3. Vyskúšajte dostavbu.
 4. Ešte raz opláchnite vodou a osušte - nepresušte!

Upozornenie: v prípade, kedy že nutná ochrana pulpy, použite pred nasadením dostavby kalciumhydroxid liner. Substancie ako peroxid vodíka, desensibilizátory, dezinfekčné roztoky, astringent a selanty nesmú byť používané, pretože ich zvyšky môžem negatívne ovplyvniť adhéziu a tuhnutia.

 

Príprava dostavby
Dôkladne očistiť a pripraviť podľa inštrukcií výrobcu.

 

Príprava striekačky:

 1. Odstráňte kryciu čiapočku.
 2. Vytlačte 2-3mm materiálu na podložku a odložte (kvôli získaniu správneho odtieňa). Nasaďte kanylu na striekačku.

Miešanie ručné: Materiál je možné namiešať aj ručne, bez ohľadu na dodávané kanyly. Vytlačte požadované množstvo rovno zo striekačky na podložku a miešajte obe pasty zodpovedajúce špachtlou po dobu 30 sekúnd.

 

Aplikácie sEt PP

 1. Zabráňte kontaminácii pracovného miesta slinami.
 2. Rovnomerne naneste set na povrch zuba a dostavby. Pozn.: nepožívajte Lentulo špirály, môžu nadmerne urýchliť tuhnutia. V prípade faziet použite adhezívum, aby sa ešte zvýšila retenčné sila seT PP. Cementujte vždy iba 1-2 fazety kvôli limitovanému pracovnému času.
  • Pracovný čas 2 minúty.
  • Čistý čas tuhnutia 5 minút.
  • Čas svetelnej polymerizácie 20 sekúnd.
  • Pozn.: pri vyššej teplote a operačným svetle sa pracovné časy a časy tuhnutia skracujú.
 3. Nasaďte dostavbu a počkajte 30 sekúnd než začnete osvecovať.
 4. Odstráňte prebytočný materiál buď po 2 sekundách polymerizácie alebo po 2 minútach od začiatku miešania. Pozn.: ak budete prebytok materiálu odstraňovať penovou peletou, malo by byť malé množstvo prebytočného materiálu po umiestnení dostavby ponechané. Ihneď potom polymerizovať alebo prekryť glycerínovým gélom, aby sa zabránilo inhibíciu kyslíkom.
 5. Dôkladná polymerizácie urýchli proces tuhnutia (minimálne 20 sekúnd každý povrch). V prípade kompozitných alebo celokeramických materiálov polymerizovať skrze dostavbu.
 6. Okraje vyleštiť.

Skladovanie a manipulácia

Skladovať pri teplote 2° a 25°C, optimálne je skladovanie v chladničke. Používať pri izbovej teplote medzi 20° až 25°C.

Prevencia

Len na použitie v stomatológii.
Chráňte z dosahu detí.
Nepoužívať vnútorne.
Nepoužívať po skončení dátumu exspirácie.

Prvá pomoc

Oči (kontakt): dôkladne vypláchnuť vodou a vyhľadať lekársku pomoc.
Koža (kontakt): utrieť alkoholom a dôkladne opláchnuť vodou.
Požitie: vypiť veľké množstvo vody/mlieka. Pri ďalšom podráždení vyhľadať lekára.
Vdýchnutie: symptómy nie sú známe.

Balenie

Striekačka obsahuje 7g.
Odtiene: A1, A2, OA3, TL, biela opákny.
Sortiment balenie 5x7g striekačka, 70 miešacích kanýl.
Bežné balenie 5x7g v jednom odtieni.
Doplnkové balenie: 50 miešacích kanýl.