HACCP a dezinfekcia Zdravotnícke zásobovanie

Kontakty

PolyStar, s.r.o.
Slovenská 13 A
940 01 Nové Zámky
Slovenská republika

IČO: 36 552 119
DIČ: 2021726894
IČ DPH: SK 2021726894
č. účtu: 2928909106 /1100
IBAN: SK86 1100 0000 0029 2890 9106
SWIFT: TATRSKBX
banka: TATRA BANKA a.s. Nové Zámky
Zapísaný v OR OS Nitra, odd. Sro vložka č. 13799/N.

Váš obchodný zástupca:
Juraj Slovák
mobil: 0908 814 206, 035/644 7777
email: zastupca@polystar.sk alebo juraj.slovak@polystar.sk


QR Juraj Slovák

Pracovná doba: 07:30h - 16:00h

Zásobujeme zdravotnícke zariadenia, hotely, kozmetiky, kúpeľné zariadenia, wellnessy s neodmysliteľnou kvalitou a spoľahlivosťou.