Zdravotnícke zásobovanie

O firme

PolyStar, s.r.o. sa zlúčila so spoločnosťou W-Star, s.r.o., kde nástupníckou spoločnosťou zostáva spol. PolyStar, s.r.o. Týmto spoločnosť prebrala skúsený tím predajcov v oblasti zdravotníckeho zásobovania, ktorý je stabilný na trhu už veľa rokov. Zásobuje ambulantné zdravotnícke zariadenia, lekárne a nemocnice, hotely, wellnessy, kúpele, atď.

Poskytuje komplexné služby pre koncových zákazníkov. Služby začínajú poradenskou činnosťou, prípadne prezentáciou tovaru, následne objednávkou a dodaním tovaru. Sortiment sa neustále rozširuje podľa požiadaviek zákazníkov. Tovar sa zasiela poštou, kuriérskou službou alebo osobne zástupcami spoločnosti.

Objednávať tovar je možné osobne, telefonicky, mailom, prostredníctvom internetového on-line objednávkového systému na web stránke www.eldan.sk

Platbu možno realizovať prevodom, alebo v prípade opakovaných nákupov možno využiť autorizáciu platobnej karty priamo na týchto stránkach v sekcii "Objednávka služieb". Platby za tovar budú po vystavení a doručení faktúry automaticky strhávané z Vášho účtu. Menej pohodlný spôsob je tiež možnosť zadať súhlas na inkasnú platbu vo Vašej banke alebo si inkaso aktivujete cez internetbanking v prospech spol. PolyStar, s.r.o. Podrobnosti sú v tejto sekcii na podstránke "Inkaso".