Kompozity

Wave

vysoko odolný, svetlom tuhnúci, hybridný, fluorid uvoľňujúci, tekutý kompozit na rekonštrukciu frontálnych a laterálnych zubov

Bližšie informácie
Rok

svetlom tuhnúci hybridný biely kompozit na posteriórne rekonštrukcie s vlastnosťami amalgámu, ideálny pre všetky posteriórne rekonštrukcie

Bližšie informácie
Ice

kondenzovateľný, rentgenkontrastný svetlom tuhnúci hybridný kompozit na rekonštrukciu frontálnych a laterálnych zubov

Bližšie informácie
Glacier

vysoko estetický svetlom tuhnúci rentgenkontrastný mikrohybridný kompozit na rekonštrukciu frontálnych a laterálnych zubov

Bližšie informácie