Leptadlá - Super etch

Vlastnosti

Super etch je 37 % kyselina fosforečná na leptanie skloviny a dentínu. Super etch je v striekačkách, aby sa dal ľahšie použiť v ťažko dosiahnuteľných miestach. Častice anorganického plniva sa dajú bezo zvyšku opláchnuť. Super etch LV je určený pre sealenty. Má nízku viskozitu a je určený pre leptanie jamiek a rýh.
Priemer vymeniteľnej koncovky je iba 0,41 mm a dostanete sa s ňou aj do tých najmenších jamiek a rýh, čo je výhoda oproti konkurenčným produktom.

 

Postup

Izolujte zub a vypreparujte kavitu. Dôkladne opláchnite vodou! Vysušte dokonale povrch. Pozor: vždy sa uistite, že objímka dávkovacieho hrotu pri dávkovaní Super etch je pevne nasadená (naskrutkovaná) na striekačku. Koncovku je možné ľubovoľne ohnúť, u Super etch je už ohnutá z výroby. Priblížte koniec na miesto a pomaly vytlačte gél . Poznámka : pri prvom použití vytlačte malé množstvo gélu stranou, aby ste sa dopredu zoznámili s jeho viskozitou.

  1. Naleptejte sklovinu po dobu 30 sekúnd , dentín po dobu 20 sekúnd.
  2. Opláchnite dôkladne vodou (5 - 10 sekúnd).
  3. Odstráňte prebytočnú vodu.
  4. Naneste bond, napr. stae, alebo sealant na jamky a ryhy ako je Conseal f, prípadne iný materiál podľa odporúčania výrobcu.

Bezpečnostné pokyny

Vyhnite sa priamemu kontaktu s tkanivami a očami.
V prípade akéhokoľvek zasiahnutia tkanív, oplachujte veľkým množstvom vody.
V prípade zasiahnutia očí vyplachujte po dobu 15 min a vyhľadajte lekárske ošetrenie. Ukladajte mimo dosahu detí.
Neužívajte vnútorne.
Skladujte pri izbovej teplote.
Vždy starostlivo uzavrite.
Nepoužívajte po dátume exspirácie.
Nevystavujte materiál priamemu svetlu.