Amalgámy

Lojic+

sa vyznačuje výnimočnou pevnosťou a stabilitou v kavite, optimálnym spracovaním, vynikajúcou leštiteľnosťou a dlhou životnosťou

Bližšie informácie
Gs-80

moderný, kvalitný a ekonomicky výhodný non-gama 2 amalgám s 40% obsahom striebra; vyznačuje sa vysokou pevnosťou a stabilitou

Bližšie informácie
Permite

jedna z najkvalitnejších non-gamma 2 amalgámových zliatin s vysokou pevnosťou v tlaku a minimálnym rizikom fraktúry výplne

Bližšie informácie