Cementy - Riva luting

Vlastnosti

Riva Luting je ideálny, radiopákny, chemicky tuhnúci skloionomérny tmeliaci cement.
Vďaka vynikajúcej adhézii k zubom, vysokému uvolňovaniu fluoridu a zatečenosti, je použitelný pre široké spektrum klinických aplikacií. Riva Luting je v dodaní v univerzálnej svetlo žltej farbe v kapsliach a ako prášok/tekutina.

Indikácie:

 • cementovanie kovu alebo porcelánu na inlay, onlay a mostíky
 • cementovanie kovových koruniek
 • cementovanie čapov a šróbov
 • upevňovanie kovovo-ortodontických pásiek
 • podložka alebo liner

 

Návod na použitie kapslí

 • prášok/tekutina pomer (g/g) 0,48/0,27
 • čas miešania (min, sek.) 10 sek
 • pracovný čas (min, sek.) 2min a 15sek
 • čas tuhnutia netto (min, sek.) 2min a 20sek
 • čas tuhnutia (min, sek) 4min a 35sek
 • obsah kapslí 0,25 ml

Podmienky testovania: teplota (23 ± 1°C), vlhkosť vzduchu(50 ± 10%).
ISO 9917:2003 (dentálne cementy na bázi vody).

Príprava:

Zub izolovať, očistiť a vysušit. Poznámka: zub nepresušiť, neodstraňovať povrchovú vrstvu. V prípade nutnosti ochranného prekrytia pulpy použite kalciumhydroxid liner.

Aktivácia kapsle:

 1. kapslu vyberte z plastovej fólie
 2. zatlačte vypuklý spodok do kapsle prstom alebo pritlačením na tvrdý povrch
 3. okamžite umiestnite kapslu do amalgamátoru Ultramat 2 alebo do iného vyskorýchlostného prístroja
 4. pretrepeme 10 sekúnd
 5. potom kapslu okamžite vyberte a zasuňte do Riva aplikátora. (Pozn.: miešací čas môže byť na vysokorýchlostnom amalgamátore ako Ultramat 2 nastavený na dobu od 8 do 15 sekúnd. Čím kratší je čas miešania, tým dlhší bude pracovný čas a čas tuhnutia. Obrátene sa pri dlhom miešaní budú tieto časy skracovať. Skráťte minimálne pauzy medzi aktiváciou, miešaním a aplikáciou materiálu, pretože inak môže dôjsť k zatvrdnutiu materiálu už priamo v kapsli.)

Cementovanie:

 1. presvedčite sa, že vnútorný preparovaný povrch je čistý a suchý
 2. naneste 1 mm hrubú vrstvu cementu na povrch cementovanej dostavby
 3. dostavbu nasaďte do 30 sekúnd po miešaní. (Pozn.: nepreplňovať korunky. Teplota v miestnosti nad 23ºC skracuje pracovný čas.)
 4. pri začínajúcom tuhnutí odstrániť prebytok cementu. (Pozn.: ďaľšiu manipuláciu s materiálom po uplynutí pracovného času môže redukovať priľnavosť.)

Návod na použitie prášok/tekutina

 • prášok/tekutina pomer (g/g) 1.8/1.0 (1 odmerka prášku na 2 kvapky tekutiny)
 • čas miešania (min, sek.) 20 sek
 • pracovný čas (min, sek.) 2min
 • čas tuhnutia netto (min, sek.) 2min 20sek

Podmienky testovania: teplota (23 ± 1°C), vlhkosť vzduchu (50 ± 10%). ISO 9917:2003 (dentálne cementy na bázi vody)

Príprava:

Zub izolovať, očistiť. (Pozn.: zub nepresušiť, neodstraňovať povrchovú vrstvu.
V prípade nutnosti ochranného prekrytia pulpy použite kalciumhydroxid liner).

Prášok/tekutina príprava a miešanie:

 1. Najprv jemne pretrepať fľaštičkou s práškom, ktorý sa tým nakyprí. Priloženou odmerkou naberte určené množstvo prášku na miešaciu podložku. Miešacia podložka: sklenená doska alebo nesavý papier. (Pozn.: použite vychladenú sklenenú podložku na prodĺženie pracovného času).
 2. Opatrne pridajte 2 kvapky tekutiny na podložku vedľa prášku. Fľaštičku s tekutinou ihneď starostlivo uzavrite.
 3. Obe prísady zmiešajte rýchlo plastovou špachtlou behom 20 sekúnd, až vznikne homogénna hmota. (Pozn.: pri väčšom množstve rozeľte prášok na dve rovnaké časti. Prvú časť miešajte s tekutinou 5 sekúnd, potom primiešajte druhý diel a miešajte ďaľších 15 sekúnd - spolu 20 sekúnd).

Cementovanie:

 1. presvedčite sa, že vnútorný preparovaný povrch je čistý a suchý
 2. naneste 1 mm hrubú vrstvu cementu na povrch cementovanej dostavby
 3. dostavbu nasaďte do 30 sekúnd po miešaní. (Pozn.: nepreplňovať korunky. Teplota v miestnosti nad 23ºC skracuje pracovný čas).
 4. pri začínajúcom tuhnutí odstrániť zbytky cementu (Pozn.: ďaľšie manipulácie s materiálom po uplynutí pracovného času môže redukovať priľnavosť).

 

Upozornenie: Len na použitie v stomatológii. Chráňte z dosahu detí. Len na vonkajšie použitie. Neskladovať v chladničke. Kapsle vybrať z ochrannej fólie tesne pred použitím. Nepoužívať po skončení dátumu expirácie. Riva luting prášok alebo tekutinu nepoužívať na iné skloionomérne materiály. Riva luting nepoužívať u pacientov s alergiou na kyselinu akrylovou.

Prvá pomoc

Pri zasiahnutí očí - oči vyplachovať po dobu 15 minút pod tečúcou vodou, vyhľadať lekársku pomoc.
Pri zasiahnutí kože - zasiahnuté miesto potrieť alkoholom, potom umyť čistou vodou. Pri ďaľších alergických reakciách vyhľadať lekára.
Požitie - ústa vypláchnuť čistou vodou. Vypiť väčšie množstvo vody alebo mlieka. Pri ďaľších alergických reakciách vyhľadať lekára.

Skladovanie a trvanlivosť

Riva Luting kapsle vybrať z ochrannej fólie tesne pred použitím.
Skladovať pri teplote medzi 4° až 20°C.
Zpracovávať pri teplote medzi 20° a 25°C.

 

Minimálna trvanlivosť:

2 roky a 3 mesiace u kapsliach, 3 roky prášok/tekutina.

Balenie

Riva Luting Kapsle 50x kapsle Riva Luting prášok/tekutina 25g (24,3ml) Riva Luting tekutina 35g Riva Luting prášok