Cementy - seT

Vlastnosti

samoleptací, samofixačný chemicky a svetlom tuhnúci živicový cement. Bol vytvorený na cementovanie nepriamych dostavieb s keramikou, kovom alebo kompozitami, inlaye, onlaye, korunky, mostíky, piliere a šróby. Pri použití nie je nutné bondovanie ani leptanie - seT uvoľňuje fluorid.

Indikácie:

Keramika, kovové alebo kompozitné inlaye, onlaye, korunky, mostíky, piliere a šróby.

  

Kontraindikácie:

 1. fazety
 2. produkt môže u niektorých pacientov vyvolať podráždenie kože. V takýchto prípadoch prerušte ošetrenie a vyhľadajte lekársku pomoc.

Návod k použitiu - príprava zubu:

 1. vyberte správny farebný odtieň seT
 2. odstráňte dočasnú výplň a preparované miesto očistite od všetkých prebytočných cementov (Pozn.: na umiestenie provizória má byť použitý len cement bez obsahu eugenolu)
 3. vyskúšajte dostavbu
 4. ešte raz opláchnite vodou a osušte - NEPRESUŠTE!

Upozornenie: v prípade, kedy je nutná ochrana pulpy, použite pred nasadením dostavby kalciumhydroxid liner. Substancie ako peroxid vodíka, desenzibilizátory, dezinfekčné roztoky, adstringenty a selanty nesmú byť používané, pretože ich zbytky môžu negatívne ovplyvniť adhéziu a tuhnutie.
Príprava dostavby: Dôkladne očistiť a pripraviť podľa inštrukcií výrobcu.

 

Aktivácia kapsuly:

 1. zatlačte vypuklý spodok do kapsle prstom alebo pritlačením na tvrdý povrch
 2. okamžite umiestnite kapsľu do amalgamátoru Ultramat 2 alebo do iného vysokorýchlostného amalgamátoru s otáčkami 4000-4800 za minútu
 3. pretrepte 10 sekúnd
 4. kapsľu okamžite vyberte a umiestnite do aplikátoru
 5. aplikátor stláčať tak dlho, pokiaľ neuvidíte materiál v priehľadnej špičke kapsle.

 

Aplikácia seT:

 1. zamedzte kontaminácii pracovného miesta slinami
 2. rovnomerne naneste seT na povrch zubu a dostavby (Pozn.: nepoužívajte Lentulo špirály, môžu nadmerne urýchliť tuhnutie)
  • pracovný čas - 2 minúty
  • čistý čas tuhnutia - 5 minút
  • čas svetelnej polymerizácie 20 sekúnd
  • minimálne množstvo materiálu v kapsli - 0,14ml
  • (Pozn.: pri vyššej teplote a operačnom svetle sa pracovné časy a časy tuhnutia skracujú)
 3. nasaďte dostavbu a počkajte 30 sekúnd než začnete osvecovať
 4. odstráňte prebytočný materiál buď po 2 sekundách polymerizácie alebo po 2 minútach od začiatku miešania (Poznámka: pokiaľ budete prebytok materiálu odstraňovať penovou peletou, malo by byť malé množstvo prebytočného materiálu po umiestnení dostavby ponechané. Ihneď potom polymerizovať alebo prekryť glycerínovým gélom, aby sa zabránilo inhibícii kyslíkom)
 5. Dôkladná polymerizácia urýchli proces tuhnutia (minimálne 20 sekúnd každý povrch); v prípade kompozitných alebo celokeramických materiálov polymerizovať cez dostavbu
 6. okraje vyleštiť

 

Skladovanie a manipulácia

Skladovať v chladničke. Kapsle vybrať z ochrannej fólie tesne pred použitím.
Skladovať pri teplote medzi 2° a 8°C. Používať pri izbovej teplote medzi 20° až 25°C.
Životnosť: 18 mesiacov

Prevencia:

 • len na použitie v stomatológii!
 • chráňte z dosahu detí!
 • nepoužívať vnútorne
 • nepoužívať po skončení dátumu exspirácie.

Prvá pomoc:

 • oči (kontakt) - dôkladne vypláchnuť vodou a vyhľadať lekársku pomoc
 • koža (kontakt) - potrieť alkoholom a dôkladne opláchnuť vodou
 • požitie: vypiť veľké množstvo vody/mlieka.
 • pri ďalšom podráždení vyhľadať lekára
 • vdýchnutie: symptómy nie sú známe

Balenie:

 • úvodné balenie 50 kapslí
 • odtiene: A1, A2, OA3, TL, biela opákna