IT služby, multimédia, servis, správa, Apple podpora

Ponuka IT služieb pre školstvo

Zľava rovných 50% za poskytnuté služby bez skrytých poplatkov či príplatkov.

Vážená škola, spoločnosť PolyStar, s.r.o. disponuje kvalifikovaným personálom na poskytnutie profesionálnych služieb v oblasti IT. Využívanie externých služieb je vždy lacnejšie ako zamestnať odborníka.

Určite ste sa aj Vy stretli s bežným problémom, ktorý sa týkal počítačového vybavenia Vašej školy (nefunkčný počítač alebo tlačiareň, inštalácia programu či aplikácie, porucha kabeláže resp. počítačovej siete, otázky k rôznym a komplikovaným nastaveniam systémov atď.) a hľadali ste riešenie.

Pokiaľ máte vo Vašom pracovnom kolektíve zručného technika - správcu IT - ktorý na techniku dohliada, je pre Vás riešenie problémov v oblasti ITK jednoduchšie, nie však konečné. Každý technik alebo správca potrebuje totiž k svojej práci okrem tovaru a súčiastok aj občasné rady či konzultácie s profesionálnou firmou, s ľuďmi ktorí v oblasti IT pracujú, sledujú nové trendy, majú bohaté skúsenosti a vedia poradiť a pomôcť. Ak však na Vašej škole chýba osoba, ktorá dohliada na výpočtovú techniku, príslušenstvo a prostriedky IT, budú nasledujúce riadky pre Vás prínosom.

V stanovisku Ministerstva školstva sa uvádza odporúčanie, aby sa školy dohodli na spolupráci s externou firmou - servisnou organizáciou - a na opravy a údržbu výpočtovej techniky čerpali z finančných prostriedkov určených na prevádzku. Vo všeobecnosti je však známe, že z týchto financií sa ťažko hľadajú veľké rezervy na opravy a údržbu ITK.

Spoločnosť PolyStar, s.r.o. garantuje špeciálne ceny pre školstvo, ktoré sú neporovnateľne nižšie ako bežné ceny na trhu. Ide o zľavu rovných 50% za poskytnuté služby aj bez možnosti zmluvnej spolupráce.

U nás nenájdete žiadne skryté poplatky či príplatky, chceme mať v obchodnom vzťahu od začiatku čistú pozíciu. Všetko úsilie je smerované k spokojnosti zákazníkov so službami ktoré poskytujeme, chceme byť Vašim dlhodobým a spoľahlivým partnerom s vysokými nárokmi na kvalitu a profesionálnu starostlivosť.

Okrem vyššie uvedeného Vám môžeme pomôcť aj s tvorbou projektov, školeniami, odborným dohľadom (napr. pri krúžkoch), ponúkame aj možnosť konzultácií pri tvorbe učebných a metodických plánov. 

Spoločnosť PolyStar, s.r.o. má zavedené nasledovné systémy, ktoré dokazujú profesionálny charakter spoločnosti a na ktorých bolo vynaložených nemálo úsilia:

  • systém manažérstva kvality STN EN ISO 9001: 2009/EN ISO 9001: 2008
  • systém environmentálneho manažérstva STN EN ISO 14001: 2005/EN ISO 14001: 2004
  • systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci STN OHSAS 18001: 2009/OHSAS 18001: 2007
Všetky práva vyhradené © 2024