IT služby, multimédia, servis, správa, Apple podpora

Inkaso

Vážený zákazník. Na základe dopytu spoločnosť PolyStar, s.r.o. zavádza novú platobnú službu pre svojich zákazníkov. Platba faktúr pomocou inkasa. Pri platbe inkasom budú Vaše faktúry uhrádzané automaticky, načas, presne a bezpečne. Už nebudete musieť vypisovať šeky, chodiť na poštu alebo do banky, ani opakovane zadávať platobné príkazy, ani meniť trvalé príkazy pri zmene DPH. Ani sa už nemusíte obávať, že urobíte pri platbe chybu. Stačí, ak raz vyplníte jednoduché tlačivo, ktoré je voľne stiahnuteľné z webových stránok spol. PolyStar, s.r.o. a dáte súhlas na inkasnú platbu vo Vašej banke alebo si inkaso aktivujete cez internetbanking. 

Pre zákazníkov, ktorí majú pridelené IČO, je určené tlačivo: Mandát na B2B inkaso v SEPA a pre zákazníkov, ktorí nemajú pridelené IČO, je určené tlačivo: Mandát na CORE inkaso v SEPA (viď tabuľku nižšie).

Súbory na stiahnutie:
Návod na inkaso  Stiahni 318Kb...
Mandát na B2B inkaso v SEPA (pre zákazníkov, ktorí majú pridelené IČO)  Stiahni 913Kb...
Mandát na CORE inkaso v SEPA (pre zákazníkov, ktorí nemajú pridelené IČO)  Stiahni 917Kb...
 1. Čo je Mandát?
 2. Čo je referencia mandátu, tzv. UMR?
 3. Identifikácia čísla účtu príjemcu cez IBAN
 4. Každý Príjemca, inkasant je identifikovaný jedinečným identifikátorom - CID
 5. Identifikácia kódu banky vo formáte BIC
 6. Časové limity pri zasielaní inkás
 7. Výhody platby prostredníctvom inkasa
 8. Ďalšie výhody pre Vás
 9. Postup aktivácie inkasa
 10. Ako zvoliť limit pre inkaso?
 11. Na čo dať pozor?
 12. Čo sa stane, ak sa inkaso nezrealizuje v deň splatnosti?
 13. Ako sa dá inkaso zrušiť?

SEPA inkaso je platobná služba v mene EUR poskytovaná na území SEPA krajín, pri ktorej sa suma z platby odpisuje z účtu Platiteľa na účet Príjemcu. Platobný príkaz predkladá Príjemca (inkasant) na základe súhlasu Platiteľa s takýmto odpísaním. Súhlas je udelený Príjemcovi vo forme Mandátu.

Čo je to Mandát?
Inkasovanie na základe udeleného Mandátu (súhlasu). Mandát je písomná zmluva medzi Platiteľom a Príjemcom platby zo SEPA inkasa (inkasantom), ktorou Platiteľ oprávňuje Príjemcu na inkasovanie zo svojho účtu. Inkasovanie je teda podmienené udelením Mandátu zo strany Platiteľa pre daného Príjemcu, teda inkasanta. 

Čo je referencia mandátu, tzv. UMR?
Referencia mandátu je referenčné číslo mandátu. Je to jedinečné identifikačné číslo, na základe ktorého banka skontroluje každú inkasnú výzvu. Ak si zriaďujete inkaso v prospech príjemcu PolyStar, s.r.o., nevyplňujte toto políčko. Spol. PolyStar, s.r.o. ho vyplní za Vás, čím pridelí Vášmu Mandátu jedinečné číslo. 

Identifikácia čísla účtu príjemcu cez IBAN
IBAN – International Bank Account Number (medzinárodné bankové číslo účtu) je medzinárodný bankový identifikátor, ktorý umožňuje jednoznačné identifikovanie čísla účtu klienta v inej banke v danej krajine.

Každý Príjemca, inkasant je identifikovaný jedinečným identifikátorom - CID 
CID (Creditor Identifier) slúži k jednoznačnej identifikácii Príjemcu inkasa, je jedinečný a patrí jednému Príjemcovi. CID bude používaný ako identifikátor Príjemcu namiesto čísla účtu Príjemcu. CID identifikátor je potrebný pre spoločnosti, ktoré umožňujú platbu inkasom. Tento identifikátor vydáva Národná banka Slovenska a je znakom dôveryhodnosti spoločnosti, ktorá inkasuje. CID nahradí identifikáciu Príjemcu (inkasanta) v banke Príjemcu (inkasanta) aj v banke Platiteľa. PolyStar, s.r.o. je Príjemca (inkasant) a používa číslo SK75ZZZ70000000372. 

Identifikácia kódu banky vo formáte BIC
BIC - Bank Identifier Code (bankový identifikačný kód) pozostávajúci z kombinácie 8 alebo 11 znakov slúži pre medzinárodnú identifikáciu banky. Je povinným údajom len pre SEPA platby v rámci členských štátov SEPA priestoru. 

Časové limity pri zasielaní inkás
Pri zasielaní SEPA inkás na spracovanie musí inkasant dodržať lehoty platné pre danú schému:

 • v rámci CORE schémy - prvé inkaso pri opakovaných inkasách a jednorazové inkaso musí byť doručené na spracovanie minimálne 5 pracovných dní pred požadovaným dňom splatnosti, ďalšie príkazy na inkaso pri opakovaných inkasách minimálne 2 pracovné dni pred dátumom splatnosti; účastníkmi CORE schémy môžu byť fyzické osoby - občania, fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby 
 • v rámci B2B schémy - inkaso musí byť doručené na spracovanie 1 pracovný deň pred dňom splatnosti; účastníkmi B2B schémy môžu byť iba podnikateľské subjekty.

Výhody platby prostredníctvom inkasa
Platba inkasom je lacný a najkomfortnejší spôsob úhrady pre všetky typy služieb, bezhotovostným prevodom z Vášho účtu v prospech účtu Príjemcu platby. Pre platbu inkasom potrebujete dať Váš súhlas poskytnutý banke, tzv. Mandát na inkaso SEPA.

Ďalšie výhody pre Vás
Pri platbe inkasom budú Vaše faktúry uhrádzané automaticky, načas, presne a bezpečne. Už nebudete musieť vypisovať šeky, chodiť na poštu alebo do banky, ani opakovane zadávať platobné príkazy, ani meniť trvalé príkazy pri zmene DPH. Ani sa už nemusíte obávať, že urobíte pri platbe chybu. Stačí, ak raz vyplníte jednoduché tlačivo vo Vašej banke alebo si inkaso aktivujete cez internetbanking.

Postup aktivácie inkasa

 1. Vyplnenie, podpísanie a opečiatkovanie tlačiva „Mandát na inkaso v SEPA“ a zaslanie tlačiva do spol. PolyStar, s.r.o. Tlačivo je voľne stiahnuteľné z webových stránok spol. PolyStar, s.r.o.
 2. Povolenie inkasnej platby vo Vašej banke v prospech spol. PolyStar, s.r.o. alebo aktivácia inkasa vo Vašej banke prostredníctvom internetbankingu.

Ako zvoliť limit pre inkaso?
Limit inkasa nie je potrebné uviesť. Ak ho však uviesť chcete, zvoľte si ho s dostatočne vysokou rezervou. Vyhnete sa tak zbytočnému zablokovaniu inkasa v prípade neočakávaných zmien (ako je napríklad aj zmena výšky DPH). 

Na čo dať pozor?
Nízky limit: Pri nízkom zvolenom limite sa vám môže stať, že výška Vašej faktúry presiahne limit pre inkaso.
Vtedy Vaša banka úhradu odmietne a vy budete musieť uskutočniť úhradu "ručne". Preto odporúčame
limit voliť bez obmedzenia alebo dostatočne vysoký. 

Čo sa stane, ak sa inkaso nezrealizuje v deň splatnosti?
Ak nemáte v deň splatnosti dostatok peňažných prostriedkov na Vašom účte, podľa zákona banka nemôže opakovať pokusy o inkasovanie sumy. Zabezpečte si preto, prosím, dostatočnú sumu peňazí na účte ku dňu splatnosti. V opačnom prípade je potrebné úhradu vykonať inak, napr. jednorazovým prevodom, ale dostatočne včas.

Ako sa dá inkaso zrušiť?
Inkasnú platbu viete zrušiť: 

 1. osobne vo Vašej banke, alebo
 2. deaktiváciou inkasnej platby cez internetbanking vo Vašej banke, alebo
 3. odoslaním písomnej žiadosti o zrušenie inkasa na adresu spol. PolyStar, s.r.o.
   
 1. Čo je Mandát?
 2. Čo je referencia mandátu, tzv. UMR?
 3. Identifikácia čísla účtu príjemcu cez IBAN
 4. Každý Príjemca, inkasant je identifikovaný jedinečným identifikátorom - CID
 5. Identifikácia kódu banky vo formáte BIC
 6. Časové limity pri zasielaní inkás
 7. Výhody platby prostredníctvom inkasa
 8. Ďalšie výhody pre Vás
 9. Postup aktivácie inkasa
 10. Ako zvoliť limit pre inkaso?
 11. Na čo dať pozor?
 12. Čo sa stane, ak sa inkaso nezrealizuje v deň splatnosti?
 13. Ako sa dá inkaso zrušiť?
Všetky práva vyhradené © 2024