Bezpečnostný poradca, environmentálne škody

Súbory na stiahnutie

Zákon č. 56/2012 o cestnej doprave  Stiahni 184Kb...
Osvedčenie o absolvovaní školenia bezpečnostného poradcu 1  Stiahni 752Kb...
Osvedčenie o absolvovaní školenia bezpečnostného poradcu 2  Stiahni 305Kb...
Prevencia a náprava environmentálnych škôd MŽP SR  Stiahni 898Kb...
Zákon č. 359/2007 o prevencii a náprave environmentálnych škôd  Stiahni 146Kb...
Smernica EP a Rady EÚ 2004/35/ES o environmentálnej zodpovednosti  Stiahni 174Kb...
Všetky práva vyhradené © 2024