Výhody Flexite

Deklarácia FLEXITE:

Flexite je bezpečný, bio-kompatibilný, biologicky neutrálny, vyhovuje požiadavkám vylučovania farbív a je netoxický. Každý produkt je zdokumentovaný, CE a je vyrábaný v súlade so systémom akosti ISO 9000.

 

FLEXITE termoplast neobsahuje voľný monomér. Neobsahuje zložky, ktoré obsahujú iné termoplasty. Konvenčné termoplasty obsahujú monomér a prášok.
Mnoho pacientov je alergických na toxické monoméry a nie sú schopní nosiť protézy.
Každý termoplast má svoju charakteristiku, niektoré sú ľahko flexibilné iné naopak majú väčšiu flexibilitu. Niektoré sú tuhé až polotuhé. Niektoré sú transparentné, iné naopak matné. Každý plní inú funkciu. FLEXITE MP, napríklad má tú najvyššiu odolnosť voči nárazom a pádom a nezlomí sa tak ľahko ako konvenčné akrylátové protézy.
Protézy z FLEXITE MP odporúčame používať na protézy pre starších ľudí. Náš Nylon termoplast doporučujeme použiť pre snímateľné náhrady - je flexibilný a kvalitou zodpovedá používaniu kovu v protézach.
Sú ľahšie a pohodlnejšie pre nosenie. Testy kvality sa prevádzali na Fakulte dentálneho lekárstva a fakulte techniky Univerzity Albert, Edmonton, Alta v Kanade a bolo dokázané, že proporcionálne zodpovedajú drôtom z kovu.
Dentas dal FLEXITE technológii prvý impulz pre expandovanie do Európy.
Konferencia v Prahe v r. 2002 pod vedením Doc. Dr. Vacka z Karlovej Univerzity pomohla dôkladne informovať lekárov, laborantov i širokú laickú verejnosť.

Technológia a pednosti

Cieľom je informovať zubára, pacientov a laboratóriá o rozdieloch medzi FLEXITE a inými termoplastickými materiálmi. FLEXITE má viac druhov materiálov ako ostatné termoplastické materiály, ktoré sú zovšeobecnené.
Vďaka FLEXITE systému môže lekár vybrať presný materiál pre ten ktorý prípad. Injektovanie FLEXITE je skoro na 100% úspešné. Pri injektovaní iných termoplastických materiálov je úspešnosť menšia. A zlé, alebo neúspešné injektovanie znamená stratu času i znehodnoteniu materiálu.