Oznamy pre zákazníkov

Spoločnosť PolyStar, s.r.o. vydáva nové dokumenty:

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti PolyStar, s.r.o. platnosť a účinnosť od 01.04.2023 
Cenník spoločnosti PolyStar, s.r.o. pre nebezpečný alebo ostatný odpad platnosť a účinnosť od 01.04.2023

Všetky práva vyhradené © 2024