Oznamy pre zákazníkov

Spoločnosť PolyStar, s.r.o. vydáva nový Cenník pre nebezpečný a ostatný odpad s platnosťou od 10.06.2019. Predmetom zmeny je doplnenie nových služieb.
Cenník je prístupný v sekcii "Na stiahnutie" v oddelení "Zber nebezpečného odpadu".