Oznamy pre zákazníkov

Spoločnosť PolyStar, s.r.o. vydáva nový Cenník pre nebezpečný a ostatný odpad a VOP s platnosťou od 01.10.2018.
Cenník a VOP sú prístupné v sekcii "Na stiahnutie" v oddelení "Zber nebezpečného odpadu".

Spoločnosť PolyStar, s.r.o. pridáva do Cenníka novú paušálnu službu zberu odpadu s platnosťou od 16.04.2018.
Cenník je prístupný v sekcii "Na stiahnutie" v oddelení "Zber nebezpečného odpadu".

Spoločnosť PolyStar, s.r.o. vydáva nový Cenník a VOP pre odpad zo zdravotníctva s platnosťou od 01.10.2017.
Cenník je prístupný v sekcii "Na stiahnutie" v oddelení "Zber nebezpečného odpadu".

Spoločnosť PolyStar, s.r.o. vydáva nový Cenník a VOP pre KBO s platnosťou od 01.10.2017.
Cenník je prístupný v sekcii "Na stiahnutie" v oddelení "Zber kuchynského a reštauračného odpadu".

Od 4.8.2017 je príjemcom odpadov spol. PolyStar, s.r.o. Zoznam odpadov,
ktoré sú predmetom zberu sú uvedené v tomto ZOZNAME.

Spoločnosť PolyStar, s.r.o. vydáva nový Cenník a VOP pre KBO s platnosťou od 01.10.2016.
Cenník je prístupný v sekcii "Na stiahnutie" v oddelení "Zber kuchynského a reštauračného odpadu".

Spoločnosť PolyStar, s.r.o. vydáva nový Cenník a VOP pre odpad zo zdravotníctva s platnosťou od 01.10.2016.
Cenník je prístupný v sekcii "Na stiahnutie" v oddelení "Zber nebezpečného odpadu".

Spoločnosť PolyStar, s.r.o. vydáva od 01.08.2016 nový cenník pre stavebný odpad, ktorý sa nachádza v sekcii "Zber stavebného odpadu".

Spoločnosť PolyStar, s.r.o. vydáva od 01.02.2016 nový cenník, kde dochádza k zlacňovaniu niektorých produktov.
Cenník je prístupný v sekcii "Na stiahnutie".

Na základe dopytu spoločnosť PolyStar, s.r.o. zavádza od 10.04.2015 novú platobnú službu pre svojich zákazníkov.
Platba faktúr pomocou inkasa.

Spoločnosť PolyStar, s.r.o. vydáva nový cenník, ktorý vstupuje do platnosti 01.04.2015.
Cenník je prístupný v sekcii "Na stiahnutie".

Spoločnosť PolyStar, s.r.o. vydáva nový cenník a VOP s platnosťou od 04.11.2013
vzhľadom na rozšírenie svojich služieb.

Spoločnosť PolyStar, s.r.o. prechádza redizajnom z dôvodu rozširovania svojich služieb,
ktoré odzrkadľujú potreby našich zákazníkov.

Spoločnosť PolyStar, s.r.o. vydáva nový cenník, ktorý vstupuje do platnosti 1.07.2013.
Cenník je prístupný v sekcii "Na stiahnutie". Z dôvodu narastajúceho počtu zákazníkov s inkasnou platbou zavádzame pre nich nové zľavy z cien za služby a produkty ako poďakovanie za dôveru a vernosť.

Od 1. júla 2012 nadobudol účinnosť § 13 zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd v znení neskorších predpisov. Rôzne poisťovne, díleri ako aj neskúsené spoločnosti v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Vám ponúkajú "výhodné" poistenia. Pravda je však vzdialená od reality.

Zákon hovorí i finančnom zabezpečení a nie o poistení. Úplne legálne stačí, ak zabezpečenie spôsobu finančného krytia svojej zodpovednosti za environmentálnu škodu, oznámite ObÚŽP preukázaním kópie zmluvy o vytvorení účelovo viazaného účtu v ktorejkoľvek komerčnej banke - za účelom finančného krytia environmentálnych škôd vyplývajúce zo zákona č. 359/2007 Z.z. §13, vrátane predpokladaných nákladov na nápravnú činnosť a nápravné opatrenia na odstránenie environmentálnej škody.

Zákon nehovorí o výške finančného krytia, ktorá musí zodpovedať výške predpokladaných nákladov na nápravnú činnosť vrátane analýzy rizika a nákladov na nápravné opatrenia na odstránenie environmentálnej škody.

Radi by sme upozornili zákazníkov spol. PolyStar, s.r.o., že k našim zákazníkom chodia obchodníci s nepoctivými úmyslami snažiac sa ich prezmluvniť. Títo obchodníci zavádzajú našich zákazníkov neúplnými alebo nepravdivými informáciami. Potvrdzujú nám to naši zákazníci, ktorí sa k nám po malej pauze opäť vracajú. Naši zákazníci oceňujú našu spoľahlivosť a profesionalitu.

Odoberáme aj omamné látky.

Do legislatívneho procesu vstúpil legislatívny návrh nového zákona o odpadoch.
Sledujeme jeho proces schvaľovania.

Späť na hlavnú stránku