Oznamy pre zákazníkov

Spoločnosť PolyStar, s.r.o. vydáva nový Cenník pre nebezpečný a ostatný odpad a VOP s platnosťou od 01.10.2018.
Cenník a VOP sú prístupné v sekcii "Na stiahnutie" v oddelení "Zber nebezpečného odpadu".