Objednávka služieb

Objednávka služieb

42 €/rok bez DPH (50,40 € s DPH)
350 €/rok bez DPH (420,00 € s DPH)
Cena bez DPH
392,00 €
DPH 20%
78,40 €
Spolu s DPH
470,40 €

Firemné údaje

Fakturačná adresa

Platba bude automaticky zopakovaná 1x ročne, kým nedôjde k zrušeniu objednávky. Suma bude počas trvania tejto objednávky fixná. Zrušenie objednávky je možné emailom na adrese kancelaria@polystar.sk alebo telefonicky na tel. č.: 035/644 7777.