HACCP | DEZINFEKCIA | NA STIAHNUTIE | INKASO | KONTAKTY
   

Dezinfekcia

PolyStar, s.r.o. sa zaoberá dezinfekciou, teda ničením choroboplodných zárodkov – mikroorganizmov.
Je to súbor opatrení, ktoré majú za cieľ prerušiť cestu šírenia nákazy k jedincovi pomocou chemických látok. Dezinfekcia sa vykonáva v epidemiologických zdôvodnených prípadoch a ako súčasť technológie postupov
pri rôznych výrobách. Poskytuje komplexné služby pre koncových zákazníkov.

Kontaktom so životným prostredím je človek denne v styku s miliardami mikroorganizmov. Prevažná väčšina
z nich je pre človeka, zvieratá a rastliny neškodná, niektoré z nich sú pre živočíchy potrebné a nutné k ich životu. Niektoré však môžu vyvolať ťažké a závažné ochorenia, prípadne znehodnotiť suroviny a produkty. Boj proti nežiadúcim mikroorganizmom je komplikovaný. Jedným zo základných opatrení na zabránenie škodlivého pôsobenia mikroorganizmov je dezinfekcia založená na účinnom pôsobení antimikrobiálnych
látok a postupov.

Dezinfekcia sa vykonáva v komunálnej sfére, v epidemiologicky závažných prevádzkach (potravinové prevádzky, sklady a pod) za účelom ničenia choroboplodných mikroorganizmov. Na dezinfekciu sa používajú len dezinfekčné prípravky, ktoré sú registrované v Centre pre chemické látky a prípravky.
Prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie spol. PolyStar, s.r.o. vykonáva na základe platných pracovných (technologických) postupov ako špeciálnu činnosť odborne spôsobilými osobami,
ktoré vlastnia platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

Najčastejšie sa dezinfekcia vykonáva:
v potravinárskych a stravovacích prevádzkach
v zdravotníckych zariadeniach
v bytoch po zosnulých
po uhynutých zvieratách (psy, mačky, potkany)
vo verejných zariadeniach (sauny, bazény)
v poľnohospodárskych objektoch živočíšnej výroby
vo verejných dopravných prostriedkoch (MHD, nákladné vozidlá a návesy)
v pivniciach a suterénoch po zatopení
na povalách a strešných priestoroch (pred a po odstránení holubieho trusu)
proti rôznym druhom plesní a húb

Najčastejšie doporučujeme vykonávať:
dezinfekciu potravinárskych a stravovacích prevádzok
dezinfekciu v zdravotníckych zariadeniach
dezinfekciu po uhynutých zvieratách(mačky, potkany, psy)
budovy s veľkou migráciou ľudí: sauny, bazény, zdravotnícke zariadenia
poľnohospodárske objekty živočíšnej výroby
dopravné prostriedky (taxi, MHD, nákladné vozidlá a návesy)
pivnice a suterény po zatopení
povaly a strešné priestory pred a po odstránení holubieho trusu
ďalšie špeciálne dezinfekcie
zásahy proti rôznym druhom plesní a húb

Prečo vykonávať dezinfekciu:
zabráni sa šíreniu patogénnych mikroorganizmov
dôkladnou a profesionálne vykonanou dezinfekciou sa výrazne zníži riziko prenosu infekcií a ochorení
pre niektoré prevádzky je to legislatívne nariadené

NIE VŠETKO ČISTÉ JE AJ ZDRAVOTNE BEZPEČNÉ !!!