HACCP a dezinfekcia

Dezinfekcia

PolyStar, s.r.o. sa zaoberá dezinfekciou, teda ničením choroboplodných zárodkov – mikroorganizmov. Je to súbor opatrení, ktoré majú za cieľ prerušiť cestu šírenia nákazy k jedincovi pomocou chemických látok. Dezinfekcia sa vykonáva v epidemiologických zdôvodnených prípadoch a ako súčasť technológie postupov pri rôznych výrobách. Poskytuje komplexné služby pre koncových zákazníkov.

Kontaktom so životným prostredím je človek denne v styku s miliardami mikroorganizmov. Prevažná väčšina z nich je pre človeka, zvieratá a rastliny neškodná, niektoré z nich sú pre živočíchy potrebné a nutné k ich životu. Niektoré však môžu vyvolať ťažké a závažné ochorenia, prípadne znehodnotiť suroviny a produkty. Boj proti nežiadúcim mikroorganizmom je komplikovaný. Jedným zo základných opatrení na zabránenie škodlivého pôsobenia mikroorganizmov je dezinfekcia založená na účinnom pôsobení antimikrobiálnych látok a postupov.

Dezinfekcia sa vykonáva v komunálnej sfére, v epidemiologicky závažných prevádzkach (potravinové prevádzky, sklady a pod) za účelom ničenia choroboplodných mikroorganizmov. Na dezinfekciu sa používajú len dezinfekčné prípravky, ktoré sú registrované v Centre pre chemické látky a prípravky. Prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie spol. PolyStar, s.r.o. vykonáva na základe platných pracovných (technologických) postupov ako špeciálnu činnosť odborne spôsobilými osobami, ktoré vlastnia platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

Najčastejšie sa dezinfekcia vykonáva:

 • v potravinárskych a stravovacích prevádzkach
 • v zdravotníckych zariadeniach
 • v bytoch po zosnulých
 • po uhynutých zvieratách (psy, mačky, potkany)
 • vo verejných zariadeniach (sauny, bazény)
 • v poľnohospodárskych objektoch živočíšnej výroby
 • vo verejných dopravných prostriedkoch (MHD, nákladné vozidlá a návesy)
 • v pivniciach a suterénoch po zatopení 
 • na povalách a strešných priestoroch (pred a po odstránení holubieho trusu)
 • proti rôznym druhom plesní a húb

Najčastejšie doporučujeme vykonávať:

 • dezinfekciu potravinárskych a stravovacích prevádzok
 • dezinfekciu v zdravotníckych zariadeniach
 • dezinfekciu po uhynutých zvieratách(mačky, potkany, psy)
 • budovy s veľkou migráciou ľudí: sauny, bazény, zdravotnícke zariadenia
 • poľnohospodárske objekty živočíšnej výroby
 • dopravné prostriedky (taxi, MHD, nákladné vozidlá a návesy)
 • pivnice a suterény po zatopení
 • povaly a strešné priestory pred a po odstránení holubieho trusu
 • ďalšie špeciálne dezinfekcie
 • zásahy proti rôznym druhom plesní a húb

Prečo vykonávať dezinfekciu:

 • zabráni sa šíreniu patogénnych mikroorganizmov
 • dôkladnou a profesionálne vykonanou dezinfekciou sa výrazne zníži riziko prenosu infekcií a ochorení
 • pre niektoré prevádzky je to legislatívne nariadené 

NIE VŠETKO ČISTÉ JE AJ ZDRAVOTNE BEZPEČNÉ !!!