Čo je Flexite

FLEXITE je pokroková technológia, termoplast pre 21. storočie...

 

 

1. Neobsahujú monomér - monoméry sú pôvodcami mnohých alergických prejavov.

 

2. Nie je potrebné, aby obsahovali kovové časti. Kovy môžu byť v dutine ústnej pôvodcami mnohých nepríjemností, neoddeliteľnou súčasťou nášho života je elektromagnetické pole. V našom okolí všetko generuje elektromagnetické pole: televízor, rádio, práčka, mikrovlnná rúra, mobilné telefóny, počítače, elektrické rozvody v stenách atď. Žijeme v neustále sa meniacom magnetickom poli. V kovoch môže toto magnetické pole indukovať prúd. Aj napriek tomu, že je to nepatrný prúd, má na nás určitý vplyv: napätý nervový systém, migréna, pôvodca rôznych alergických prejavov.
V prípade, že v dutine ústnej je viac kovov, sa tento vplyv ešte navršuje. Vo fixnej ​​protetike sa už snažíme realizovať náhrady pomocou bezkovových koruniek a mostíkov. Technológia FLEXITE dáva možnosť pre také snímacie náhrady, ktoré neobsahujú kovové časti. K tomuto účelu okrem dlhšie známeho nylon polyamidu, máme k dispozícii podstatne presnejšie polopružný materiál SUPREME. Počas klinického overovania na Pražskej univerzite sa preukázalo, že vyrobené snímacie náhrady z tohto materiálu vyhovujú pre dlhodobé trvanlivé užívanie. Protézy SUPREME sú dobre osvedčenou alternatívou riešenia kovových náhrad.

 

3. Mechanické vlastnosti polopružnej náhrady z materiálu SUPREME sú najvhodnejšie pre hornú čiastočnú protézu.

 

4. SUPREME a flexibilné spony nahrádzajú kovové spony, ktoré neodrú sklovinu zdravého zuba.

 

5. Flexibilné spony SUPREME sú estetické a takmer nepozorovateľné.

 

6. Termoplastické materiály FLEXITE M.P. A ULTRA dávajú nové možnosti pre výrobu celkových snímacích náhrad.

 

7. Termoplastický materiál je v každom parametri lepší ako akýkoľvek klasický akrylát. Výhodou tohto materiálu je, že neobsahuje ani monomér, ale ani akrylát. Je čím ďalej viac pacientov so sťažnosťami na nepríjemný pálivý pocit, ktorý je v mnohých prípadoch spôsobený citlivosťou na akrylát. Náhrady ULTRA a SUPREME sú najvhodnejšie v kombinácii s keramickými zubami.

 

8. V roku 1998 na pražskej Karlovej Univerzite, prebehlo klinické testovanie, v Košiciach cytotoxické skúšky a v roku 2004 v Pražskom stomatologickom výskumnom ústave klinické hodnotenie podľa noriem EÚ.
Viac ako desaťročná klinická skúsenosť potvrdzuje, že protézy zhotovené z materiálov FLEXITE sú dobrým alternatívnym riešením v protetike.

 

9. Protézy FLEXITE je potrebné odovzdávať v ordináciách vo vrecúškach označených od výrobcu FLEXITE corp., aby sa dali rozpoznať od ostatných termoplastických výrobkov. Rozhodli ste sa pre systém termoplastických náhrad, ale neviete aký systém zvoliť? FLEXITE Vám dáva možnosť vybaviť laboratórium systémom, ktorý ponúka rad ďalších materiálov okrem základného termoplastického materiálu na základe Nylonu, v našom prípade materiál FLEXITE Plus, ktorý je určený len pre menšie náhrady, medzerník, či dočasné náhrady.

 

  • Prečo termoplastický systém FLEXITE? Ako jediný systém má klinické testovanie, ktoré sa robilo na pracoviskách Univerzity Karlovej a na Univerzite v Košiciach, radi Vám poskytneme podrobné informácie.
  • FLEXITE je klinicky overený v Českej republike Systém FLEXITE je vyvíjaný desiatky rokov a je najviac zavedeným systémom vo svete, v Českej republike máme už 14 ročnú históriu. Približný počet spokojných pacientov len v ČR už číta vyše 100 tisíc.
  • Našou hlavnou referenciou sú úspechy laboratórií, ktoré pracujú so systémom FLEXII v SR už 14 ROKOV!!! So systémom FLEXITE dostávate ďalšie materiály, ktoré sa používajú pre rôzne indikácie a predovšetkým materiál FLEXITE Supreme, ktorý je jedinečným na trhu a ponúka polopružné náhrady.
  • Pravidelné školenia sa konajú v Prahe v sídle DENTAS, kde je k dispozícii vlastné školiace laboratórium. Školenie je vedené skúseným zubným technikom. Organizujeme kurzy, kde sa naučíte so systémom pracovať a zároveň vykonávať rýchle opravy náhrad.
  • Garancia najvyššej kvality špičkový materiál z USA - FLEXITE sú vyrobené v USA pod prísnou kontrolou, všetky patróny majú svoju šaržu a ich pôvod je dohľadateľný.
  • Materiály FLEXITE spĺňajú normy CE.

 

ŽIVOTNOSŤ NÁHRADY JE OBMEDZENÁ LEN PRIRODZENOU DEFORMÁCIOU ĎASIEN!

 

  • Náhrady FLEXITE neobsahujú kovové časti a preto sa nemusia pacienti obávať, že im spona poškodí zdravý zub.
  • Priesvitnosť protéz prispieva k ich nenápadnosti - sú nerozoznateľné od vlastného chrupu a estetický vzhľad dodáva príjemný, sebaistý pocit.
  • Dnešná kvalita technológie FLEXITE je zaručená vďaka 46 ročnému vývoju a výskumu. Produkty FLEXITE používajú s radosťou tisíce spokojných pacientov na celom svete.