Zber stavebného odpadu

Cenník

Popis služby Cena bez DPH Cena s DPH
Doprava (prepravné) 1,00 € za km 1,20 € za km
Manipulácia s kontajnerom (naťahovačom na aute) 5,00 € za 1 úkon 6,00 € za 1 úkon
Prenájom kontajnera (prenechanie na mieste) 5,00 € na deň 6,00 € na deň
Recyklácia separovaného odpadu 16,00 € za tonu 19,20 € za tonu
Zneškodnenie neseparovaného objemného odpadu 61,00 € za tonu 73,20 € za tonu
Stojné (ak sa vyžaduje státie auta na mieste alebo pojazd) 15,00 € na hodinu 18,00 € na hodinu