O FIRME | SLUŽBY | STAVEBNÝ ODPAD | OBJEDNÁVKA | GALÉRIA | CENNÍK | NA STIAHNUTIE | KONTAKTY
   
Kontakty

PolyStar, s.r.o.

Slovenská 13 A
940 01 Nové Zámky
Slovenská republika

IČO: 36 552 119
DIČ: 2021726894
IČ DPH: SK 2021726894
č. účtu: 2928909106 /1100
IBAN: SK86 1100 0000 0029 2890 9106
SWIFT: TATRSKBX
banka: TATRA BANKA a.s. Nové Zámky
Zapísaný v OR OS Nitra, odd. Sro vložka č. 13799/N.

telefón/fax: 035/644 7777
web: www.polystar.sk
email: polystar@polystar.sk

Zmluvy so zákazníkmi, logistika dopravy:
František Ostrožlík
mobil: 0905 714 580, 035/644 7777
email: polystar@polystar.sk
 
-
QR František Ostrožlík

Pracovná doba: 07:30h-16:00h

Realizujeme služby v odpadovom hospodárstve.